วันพุธ, เมษายน 22, 2558

เจ๊ง! ทั้งทางบก ทางนำ้ และทางอากาศ คิดถึงเค้าคนนั้นบ้างไหมคะ
ปิดประเทศสมใจอยาก เจ๊งทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ Shutdown Thailand

http://www.matichon.co.th/news_detail.php…

https://www.facebook.com/BBCThai/photos/a.1527194487501586.1073741828.1526071940947174/1646765948877772/?type=1

http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/436141.html

Phattita Cheraiem


...

ภาพร่วมสรงน้ำองค์พระธาตุพนม อ. ธาตุพนมจ.นครพนม.


https://www.youtube.com/watch?v=E36jiFcEtPw