วันพฤหัสบดี, เมษายน 23, 2558

เลื่อนคอบร้าโกลด์และเรื่องอื่นจะตามมา ถ้าไม่ทำประชามติรัฐธรรมนูญ
ที่มา Voice TV

Perspective ประจำวันที่ 21 เมษายน 2558

อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ วิเคราะห์ประเด็นร้อน การทำประชามติรัฐธรรมนูญในสายตาต่างชาติมองประเทศไทยอย่างไร

พูดไว้ตั้งแต่พฤหัสที่แล้วว่าสหรัฐจะเลื่อนการประชุมเพื่อจัดคอบร้าโกลด์กับไทยไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อวานนี้มีประกาศเรื่องนี้เป็นทางการแล้ว ความไม่ชัดเจนเรื่องการลงประชามติรัฐธรรมนูญและการคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนนั้นเกี่ยวพันกับท่าทีสหรัฐต่อประเทศไทยโดยตรง ... เลื่อนคอบร้าโกลด์เป็นเพียงอีกเรื่องที่ตามมาเมื่อไทยไม่มีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตย
...


Kasian Tejapira


ข้อวิเคราะห์น่าสนใจมากของคุณศิโรตม์แห่ง VoiceTV เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับไทย (เทียบฟิจิ) หลังรัฐประหาร ๒๕๔๙ & ๒๕๕๗ โดยอ้างอิงเอกสารบันทึกการไต่สวนของอนุกรรมการด้านเอเชีย แปซิฟิคและสิ่งแวดล้อมโลกแห่งคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา สหรัฐฯ ว่าด้วยผลกระทบของการแซงก์ชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐประหารในประเทศไทยและฟิจิ

ลิงค์เอกสารบันทึกการไต่สวนดังกล่าวนี้ ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.gpo.gov/…/CHRG-110hhrg…/pdf/CHRG-110hhrg37066.pdf