วันอาทิตย์, เมษายน 26, 2558

"ปรองดอง"แบบไหน จริงใจ หรือ ไก่กา..?
"ปรองดอง"แบบไหน จริงใจ หรือ ไก่กา..?

FRI, 04/24/2015 - 17:58 JOM
ที่มา Thai Voice Media

นายปิยะรัฐ จงเทพ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ตัวแทนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิ­ปไตยแห่งประเทศไทย หรือ ศนปท. ให้ัสัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี ศูนย์สมานฉันท์ปรองดองเพื่อการปฎิรูป ของ คสช.ได้เชิญตัวแทนกลุ่มประชาชน คู่ขัดแย้ง นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน หารือเรื่องการสร้างความปรองดองและการสร้า­งความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นเพื่อเดินหน้ากา­รปฎิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมาว่า บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี แม้ว่าทุกคนไม่มีโอกาสได้พูด แต่งที่น่าสนใจคือ ข้อเสนอของตัวแทนพรรคการเมืองอย่าง คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ตัวแทนพรรคชาติไทย รวมทั้ง กลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทย และ ตัวแทน นปช. ซึ่งต่างก็เห็นตรงกันว่า การเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเร่งรีบให้เกิดข­ึ้นโดยเร็ว แต่ควรจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจาร­ณากันอยู่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ อย่างน้อยก็ควรจะมีการทำประชามติ และ รัฐบาล คสช. จะต้องจริงใจ ยอมรับมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมา รวมทั้งรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ คสช. เพราะต้องไม่ลืมว่า ทหาร และ กองทัพ ไม่ได้มีความเป็นกลางที่จะเข้ามาสร้างความ­ปรองดอง เพราะที่ผ่านมา กองทัพ และทหาร อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามและเป็นคู่ขัดแย้งสำคัญ­ของ ฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอด หวังว่า กองทัพ ควรจะได้บทเรียนและใจกว้างครับฟังความคิดเ­ห็นของประชาชนที่เห็นต่างกับ คสช. มากขึ้น อย่างน้อยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่­การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นไ­ด้