วันพฤหัสบดี, เมษายน 23, 2558

สดๆ ร้อนๆ "ASEAN ที่ปลอดรัฐบาลทหาร" แถลงการณ์จากองค์กรที่จัดประชุมที่เวทีภาคประชาสังคม (ASEAN Peoples’ Forum) ประเทศมาเลเซีย

23 เมษายน 2558

เวทีภาคประชาสังคมอาเซี่ยน (ASEAN Peoples’ Forum)
22 เมษายน 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เวทีเสวนา - ก่อนการประชุมใหญ่

“การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยและผลกระทบต่อองค์การอาเซียน” “Democracy struggle in Thailand and ist impact to ASEAN”

การแถลงข่าว
ASEAN ที่ปลอดรัฐบาลทหาร

22 เมษายน 2558

คณะผู้จัดและผู้ร่วมประชุม “การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยและผลกระทบต่อองค์การอาเซียน” ได้ร่วมกันประณามรัฐบาลทหารไทย ที่ใช้อำนาจเข้าปกครองประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฏหมาย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ 2015 ระหว่างงานการประชุม เวทีภาคประชาคมอาเซี่ยน (APF) ณ กรุงกัวลาวัมเปอร์ กลุ่มชาวมาเลเซียผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย (Malaysia Support Group for Democracy in Thailand) กลุ่มแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยประชาชน, ประเทศไทย (Action for People’s Democracy,Thailand, ACT4DEM) พรรคสังคมนิยมแห่งมาเลเซีย (Parti Sosialis Malaysia,Malasia หรือ PSM) ชุมชนศึกษากฎหมายแห่งกัมพูชา (Community Legal Education Center,Cambodia) และ ศูนย์บริการแรงงานซีดานแห่งอินโดเนเซีย (Sedane Labour Resource Centre Indonesia หรือ LIPS)ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อการหารือถึงปัญหาการเมืองที่อยู่ในสภาวะน่าหวาดหวั่นในประเทศไทย และผลกระทบที่อาจจะตามมาในกลุ่มชนอาเซี่ยน

เสรีภาพทางการเมืองถูกจองจำในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557 และในเวลาเดียวกันพื้นที่ของประชาธิปไตยก็เริ่มถดถอยลดน้อยลงไปเรื่อยๆ วิกฤตในประเทศไทยไม่อาจจะแก้ไขได้ ตราบใดที่ทหารยังร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำรอยัลลิสต์ กระทำการยึดอำนาจโดยไม่สนใจหลักประชาธิปไตยและทางเลือกของประชาชน วิธีการทำลายประชาธิปไตยอย่างเปิดเผยในประเทศไทยเช่นนี้ รังแต่จะเป็นการปูทางให้นักลงทุนพากันสะสมความมั่งคั่งอย่างรุนแรง ด้วยการกดขี่ขูดรีดเอากับพลเมืองกันยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมร่วมประชุมวันนี้ ได้แสดงออกให้เห็นถึงความสมานฉันท์กับสมยศ พฤกษาเกษมสุขนักกิจกรรมด้านแรงงานในประเทศไทย ผู้ถูกคุมขังเป็นเวลาถึง 4 ปีแล้ว เพราะการลุกขึ้นยืนและพูดเพื่อความยุติธรรมในประเทศไทย โดยกฎหมายยุคโบราณที่ชื่อว่า กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชาณุภาพ

ที่ประประชุมมีข้อสรุป เวทีภาคประชาสังคมอาเซี่ยนจะต้องมีข้อเรียกร้องเหล่านี้

1. ASEAN ที่ปลอดรัฐบาลทหาร

2. ASEAN ที่ไม่มีนักโทษทางการเมือง

3. ให้องค์การ ASEANพิจารณาหลักการเรื่อง “หลักการไม่แทรกแซง” ของกลุ่มประเทศอาเซี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่เสียงและการเลือกของประชาชนต่างๆ จะสามารถขับไล่อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบได้สำเร็จ และเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับการสมานฉ้นท์ร่วมกัน เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมทั่วทั้งภูมิภาค

ร่วมแถลงโดย
Malaysia Support Group for Democracy in Thailand
Action for People’s Democracy in Thailand (ACT4DEM), Thailand
Parti Sosialis Malaysia (PSM), Malaysia
Community Legal Education Center, Cambodia
Sedane Labour Resource Centre (LIPS) Indonesia

ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติบโปรดติดต่อ E-mail: int.psm@gmail.com, หรือโทรศัพท์: +60195669518

* * * * * * * * *ASEAN PEOPLE’S FORUM

22 April 2015, Kuala Lumpur, Malaysia


Pre-Event Sessions
“Democracy struggle in Thailand and its impact to ASEAN”


PRESS RELEASE
For a Junta-free ASEAN

22 April 2015


Organizers and participants on the Workshop on “Democracy struggle in Thailand and its impact to ASEAN” denounce the illegal military junta ruling Thailand and call for the release of all political prisoners in South East Asia.

During the ASEAN People’s Forum (APF), 22 April 2015, Kuala Lumpur, the Malaysia Support Group for Democracy in Thailand, Action for People’s Democracy, Thailand (ACT4DEM), Parti Sosialis Malaysia (PSM), Community Legal Education Center, Cambodia and Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia, hosted a discussion on the fearful situation in Thailand and its impact on the ASEAN community.

Political freedoms have been held under siege in Thailand since the military coup in May 2014, and democratic space continues to shrink. The crisis in Thailand cannot be resolved while the military clings to power in collusion with conservative, royalist elites, with total disregard for the principle of democracy and choices of the people. The blatant dismantle democracy in Thailand can only pave the way for increasingly aggressive capitalist interests and further subjugation of the regular citizenry.

Participants of the Workshop expressed their solidarity with Somyot Prueksakasemsuk, the Thai labour activist, who has been imprisoned for 4 years, for standing and speaking out for justice, under Thailand’s draconian Lèse-majesté laws.

The workshop concluded that the ASEAN Peoples’ Forum must call for:

1. A Junta-Free ASEAN;
2. An ASEAN free of political prisoners;

3. The ASEAN to re-considered the ASEAN’s ‘Principle of non-interference’, so that the voices and choices of the people can displace all forms of dictatorship and strengthen solidarity for democracy and social justice across the Region.

Released by

Malaysia Support Group for Democracy in Thailand, Malyasia
Action for People’s Democracy in Thailand (ACT4DEM), Thailand
Parti Sosialis Malaysia (PSM), Malaysia
Community Legal Education Center, Cambodia
Sedane Labour Resource Centre (LIPS) Indonesia

For further information, please contact: int.psm@gmail.com, or phone direct: +6019566951