วันศุกร์, เมษายน 24, 2558

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เผด็จการและความกลัว (1)https://www.youtube.com/watch?v=-dMeCXpsN2I&feature=youtu.be

Published on Apr 22, 2015
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เผด็จการและความกลัว (1)

.............

ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการท่องจำ พ.ศ. หรือวีรกรรมของมหาบุรุษ/ มหาสตรี เท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์เป็นทั้งเรื่องปัจจุบันแล­ะอนาคต เพราะว่าการมองอดีตกลับไปด้วยมุมมองเช่นไร นำมาสู่การกำหนดท่าทีในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงานในอนาคตด้วย คืนความจริง ได้รับเกียรติจาก นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ไม่เพียงแต่เป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคั­ญในยุคปัจจุบัน แต่เป็นผู้ศึกษาและวิพากษ์วัฒนธรรมไทยอย่า­งมีพลวัตและลุ่มลึกคนหนึ่ง จะมามอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเผด็จการ

ในตอนแรก เผด็จการและความกลัว (1) นิธิ จะมาตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ทำให้คนกลัวและไม่กลัวเผด็จการ ที่ใช้อำนาจอย่างไม่เคารพหลักนิติรัฐใด ๆ และนิธิ เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง วัฒนธรรมอะไรในระยะเวลาเกือบ 1 ปี ของการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557