วันศุกร์, เมษายน 24, 2558

เสรีไทยวิจารณ์ รธน.เผด็จการ คสช."งาช้างไม่อาจจะงอกจากปากคสช.ได้­" ตอนที่1 โดยเลขาธิการองค์การเสรีไทย นายจารุพงศ เรืองสุวรรณhttps://www.youtube.com/watch?v=IIWJrd83AFs

Published on Apr 23, 2015
เสรีไทยวิจารณ์ รธน.เผด็จการ คสช."งาช้างไม่อาจจะงอกจากปากคสช.ได้­"
ตอนที่1
โดยเลขาธิการองค์การเสรีไทย นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ