วันจันทร์, เมษายน 27, 2558

จตุพร พรหมพันธุ์ มองไกล 26-4-2015 : ชี้แจงการประชุมของ ศปป.-ร่างรัฐธรรมนูญ-สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และอื่น ๆhttps://www.youtube.com/watch?v=oNM6bkXFdKg&list=PLkxSbtgeRhZZHFSIqtnu0LcFbArYM1knw&index=1

Published on Apr 25, 2015
จตุพร พรหมพันธุ์ รายการมองไกล Peace TV