วันเสาร์, เมษายน 25, 2558

นิธิ เอียวศรีวงศ์ :อนาคตของเผด็จการ (2)https://www.youtube.com/watch?v=Um5BpYceqTs&feature=youtu.beนิธิ เอียวศรีวงศ์ :อนาคตของเผด็จการ (2)
https://youtu.be/Um5BpYceqTs
.............
หลังจากตอนแรก "เผด็จการและความกลัว" นิธิ ตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ทำให้คนกลัวและไม่กลัวเผด็จการ ที่ใช้อำนาจอย่างไม่เคารพหลักนิติรัฐใด ๆ และนิธิ เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง วัฒนธรรมอะไรในระยะเวลาเกือบ 1 ปี ของการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
ในตอนที่ 2 "อนาคตของเผด็จการ" ในฐานะนักประวัติศาสตร์ นิธิจะมามองว่าอนาคตของเผด็จการแบบ คสช. จะเหมือนหรือแตกต่างจากเผด็จการรุ่นพี่ ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมการเมืองไทย ที่เปลี่ยนไป และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปล จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และในอนาคต เผด็จการแบบนี้ยังจะมี "อนาคต" อยู่อีกหรือไม่

...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เผด็จการและความกลัว (1)
https://www.youtube.com/watch?v=-dMeCXpsN2I


นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เผด็จการและความกลัว (1)
https://youtu.be/-dMeCXpsN2I
.............
ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการท่องจำ พ.ศ. หรือวีรกรรมของมหาบุรุษ/ มหาสตรี เท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์เป็นทั้งเรื่องปัจจุบันและอนาคต เพราะว่าการมองอดีตกลับไปด้วยมุมมองเช่นไร นำมาสู่การกำหนดท่าทีในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงานในอนาคตด้วย คืนความจริง ได้รับเกียรติจาก นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ไม่เพียงแต่เป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญในยุคปัจจุบัน แต่เป็นผู้ศึกษาและวิพากษ์วัฒนธรรมไทยอย่างมีพลวัตและลุ่มลึกคนหนึ่ง จะมามอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเผด็จการ
ในตอนแรก เผด็จการและความกลัว (1) นิธิ จะมาตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ทำให้คนกลัวและไม่กลัวเผด็จการ ที่ใช้อำนาจอย่างไม่เคารพหลักนิติรัฐใด ๆ และนิธิ เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง วัฒนธรรมอะไรในระยะเวลาเกือบ 1 ปี ของการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

Credit 
คืนความจริง ประเทศไทย
พลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen