วันอังคาร, เมษายน 21, 2558

Thai Voice Media สัมภาษณ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ว่า ร่างรธน.ฉบับคสช.มุ่งทำลาย"ประชาธิปไตย" และอายุจะสั้น


DR.TYRELL HABERKORN ชี้ ร่างรธน.ฉบับคสช.มุ่งทำลาย"ประชาธิปไตย"


DR.TYRELL HABERKORN ชี้ ร่างรธน.ฉบับคสช.มุ่งทำลาย"ประชาธิปไตย"

MON, 04/20/2015 - 12:17 JOM
ที่มา Thai Voice Media

Dr.Tyrell Haberkorn ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญของไทย ที่ผ่านการยกร่างของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาลทหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประชาชนไทย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่าง แต่ผู้ยกร่างเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่มาจากชนชั้นนำ ข้าราชการ ทหาร จึงเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และหากพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนอกจากจะไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นการทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยซ้ำ และการที่จะเชิญให้นักวิชาการจากต่างประเทศร่วมแสดงความคิดเห็น หรือไปให้ความคิดเห็นคงไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเป็นความคิดเห็นที่ คสช.อยากจะฟัง วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ขนาดคนไทยยังทำไม่ได้เลย ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะไม่นำไปสู่การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้เลย ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองว่า การเคลื่อนไหวของนานาชาติ รวมทั้งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวต่างประเทศออกมากดดันประเทศไทย เพราะถูกลอบบี้โดยกลุ่มการเมืองฝ่ายทักษิณ ชินวัตร นั้นเป็นวาทกรรมที่น่าหัวเราะ นักวิชาการต่างประเทศ ไม่สามารถถูกซื้อด้วยเงิน หรือทำไปเพราะถูกลอบบี้จากฝ่ายทักษิณได้
...

Foreign academic pointed out a newThai Constitution is short life
FORIEGN ACADEMIC POINTED OUT A NEW THAI CONSTITUTION IS SHORT LIFE.

SUN, 04/19/2015 - 11:58 JOM
ที่มา Thai Voice Media

Professor Kevin Hewison Director of Asia research Center of Murdoch University in Australia gave interview to Thaivoicemedia that the drafted constitution of the Thai Junta Prayuth is going to be in use just for a short period of time, until it's certain that the military regime can stay in power. and not to stop corruption in Thailand may be going to create a new problem and he belief a new constitution bring back Thailand in to 30 years.By The Editors
Bloomberg
APR 20, 2015

The draft constitution presented in Thailand last week grants "everything that every citizen ever felt the need to fight for," according to the junta-appointed committee that wrote it. By diminishing the role of those same citizens in government, however, it’s far more likely to prolong the country's political stalemate.

Changes introduced in the new constitution are supposed to protect Thailand from the kind of graft and populist excess blamed on its recent elected leadership. Critics accuse former Prime Minister Thaksin Shinawatra of presiding over a corrupt administration after his election in 2001, saying he used handouts to his base in the poor but populous north and northeast to maintain his hold on power. (Thaksin, who was convicted of corruption by a military-appointed court after his ouster in 2006, has protested his innocence.) Since he fled into exile, Thailand has been paralyzed by a series of coups, short-lived governments (including one led by Thaksin’s sister Yingluck), and street clashes between Thaksin supporters and resentful urban and middle-class Thais.

To break this deadlock, the new constitution would weaken the clout of elected politicians. A proportional voting system would encourage smaller parties and coalition governments in the lower house of parliament, while the upper house would be filled with a mix of candidates nominated by committee or selected by professional groups, including one dominated by former military figures. Under certain circumstances, the prime minister could be appointed from outside parliament. Watchdog agencies perceived to be tied to the establishment would get new powers. Thus, unelected elites could mind the store, rather than ordinary voters -- thought to be too susceptible to populist blandishments.

Such a system would hark back to Thailand's failed past. Earlier constitutions also featured an appointed prime minister and senate, along with a weak lower house. But the old system produced 25 coalition governments from 1979 until Thaksin's election in 2001. And because many ordinary Thais, voting that year under a liberalized constitution, saw their circumstances improve under Thaksin, even the poor have grown used to the idea that their votes matter. They can hardly be expected to again trust their fates to a clique of "wise men" in Bangkok.

Nor is there any reason to believe that constitutional tweaks can eliminate the main vices attributed to Thaksinite administrations. The junta has amply demonstrated that unelected governments can resort to populist measures as easily as any other, having disbursed billions in subsidies to mollify rice farmers loyal to the previous government. Weak coalition governments would face even more pressure to buy support.

Rampant corruption, meanwhile, did not begin with Thaksin's arrival and won't end with his family’s exit from the political scene. Cutting back on graft requires greater transparency, as well as watchdogs that are truly independent. There’s little evidence the new constitution will promote either.

Worse, returning power to the hands of a murky elite will only undercut the government’s legitimacy and the confidence of long-term investors. The economy has both immediate problems (household debt above 85 percent of gross domestic product,flatlining exports) and structural challenges (it needs to move beyond the low-end manufacturing that has powered its economy since the 1980s). This will take more than increased spending on infrastructure, as the junta has pledged. It calls for retraining workers and overhauling the education system. Above all, investors need to see a stable system of governance with clear checks and balances, and participation from parties across the spectrum. Otherwise there’s little guarantee that the next political crisis won't derail reform.

The solution isn’t to disempower politicians, as if they were some malign species. Only voters can give government legitimacy. And the only true, sustainable check on any future Thai government is the threat of being voted out of power. The way for opposition parties to defeat Thaksin’s popular electoral machine is to do the hard work of developing a national agenda and appeal. Any constitution that tries to get around basic democracy will only ensure that another one needs to be written in a few years.