วันพุธ, เมษายน 29, 2558

ไอหยา...เบี้ยประชุม 88 ครั้ง ยกร่างฯ รธน.ร่างแรก 5 เดือน ได้รับเกือบ 22 ล้านบาท
เบี้ยประชุม ยกร่างฯ รธน.ร่างแรก 5 เดือน ได้รับเกือบ 22 ล้านบาท

ที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลัง กมธ.ยกร่างฯได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกพร้อมรับฟังข้อเสนอของ สปช.ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยที่ผ่านมา กมธ.ยกร่างฯได้ใช้เวลาพิจารณาตั้งแต่ประชุมครั้งแรก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จนวันที่ 26 เมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 88 ครั้ง ได้รับเบี้ยประชุมตาม พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 4 โดยรวมเบี้ยประชุมทั้งคณะ 36 คน จำนวน 88 ครั้ง ได้รับเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้น 21,912,000 บาท ขณะที่ กมธ.ยกร่างฯยังเหลือการประชุมอีกหลายครั้งจนกว่าจะส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายให้ สปช.ลงมติไม่เกิน 6 สิงหาคมนี้

...

 Thongchai Kim Pongpan


ย้อนกลับไปในช่วงร่างรัฐธรรมนูญ 2550 กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 35 คน มีเงินเดือนรวมกัน 36,631,400 บาท งบดำเนินงานมียอดรวมทั้งสิ้น 678,694,200 บาท เป็นค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 586,684,600 บาท แยกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 12,508,300 บาท ค่าเบี้ยประชุม กมธ.สภาร่างรัฐธรรมนูญ 21,360,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 5,040,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 4,320,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม กมธ.วิสามัญประจำจังหวัดของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 34,200,000 บาท

...

อนิจจา..ไทยแลนด์..