วันศุกร์, เมษายน 24, 2558

‘ปู่ชัย’ยก กมธ.ยกร่างฯ "36มหาปราชญ์" เปรย ร่างรธน.ถ้าไม่แก้ “บ้านเมือง ชิบหายแน่”(คลิป)
ที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด3รัฐสภา ในช่วงท้ายได้กล่าวสรรเสริญการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็น"36 มหาปราชญ์" และ มองว่ารัฐธรรมนูญหากออกมาในลักษณะนี้ ระบุ “บ้านเมือง ชิบหายแน่”