วันจันทร์, กันยายน 03, 2561

ไพบูลย์ ท้า บอกมาเลยใครดีกว่า ประยุทธ์ โดยเฉพาะในเรื่องการซื่อสัตย์ สุจริต และมีความสามารถ!!! เสนอมาสิครับ /หน้าซีเรียส - เนติวิทย์