วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2560

อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย แฉเบาะแสการลักลอบนำข้าวที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ เวียนขายให้คนบริโภค - Voice TV 21
พท.แฉส่อทุจริตข้าวแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์


by อรรถชัย หาดอ้าน
Voice TV
7 สิงหาคม 2560

อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย แฉเบาะแสการลักลอบนำข้าวที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ เวียนขายให้คนบริโภค

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสาล ผาสุข และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน เปิดเผยว่า หลังพบเบาะแสว่า บริษัท วี.ออร์แกนนิก ที่ทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า ซื้อข้าวไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ มีการลักลอบนำข้าวดังกล่าวไปกระจายสู่บริษัทท่าข้าวรัตนภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงสีข้าวและผู้ประกอบการค้าข้าว ไม่โรงอาหารสัตว์ หรือผลิตปุ๋ย และคาดว่าจะนำไปกระจายขายเป็นข้าวคนบริโภคต่อไป โดยมีพลเมืองดี แอบถ่ายคลิปการขนส่งข้าวดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยนายยุทธพงศ์ เปิดเผยว่าจากการไปสำรวจโกดังเก็บข้าวของบริษัท วี.ออร์แกนนิก เป็นโกดังขนาดเล็ก แต่กลับประมูลข้าวจากรัฐบาลไปกว่า 67,000 ตัน ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง อีกทั้งการจะกระจายข้าวให้บริษัทอื่นที่ไม่ใช่คู่ค้าโดยตรงกับรัฐบาลเป็นการกระทำผิดสัญญาซื้อ-ขาย ดังนั้นจึงตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ให้เกิดความโปร่งใสต่อสังคมอย่างไร

พร้อมทั้งเรียกร้องให้ บริษัท วี.ออร์แกนนิก ออกมาชี้แจงและเปิดกล้อง CCTV ที่องค์การคลังสินค้า ติดตั้งไว้ตามสัญญาซื้อ-ขาย มาพิสูจน์ความจริง หลังจากที่ตนและพวกเคยไปร้องเรียนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้วไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆ