วันจันทร์, สิงหาคม 28, 2560

ฉีกหน้ากากองค์กรอิสระ เพชรฆาตใต้หน้ากากคนดี "องค์กรอิสระ" 2 มาตรฐานคือเนื้อร้ายทำลายประชาธิปไตยhttps://www.facebook.com/KALALAND321/videos/1094553640675417/