วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560

เรื่อง“ริบทรัพย์” เอาอย่างตรงไปตรงมามะ
https://www.facebook.com/Windingideas/videos/504078053281674/