วันศุกร์, สิงหาคม 25, 2560

หาก "ยิ่งลักษณ์" ต้องจ่ายเงินชดเชยจำนำข้าว หรือต้องติดคุก ประยุทธ์ ใช้อำนาจ ม.44 ปิดเหมืองอัครา ก็ต้องจ่ายเงินชดใช้เอง และต้องติดคุกด้วย

หาก "ยิ่งลักษณ์" ต้องจ่ายเงินชดเชยจำนำข้าว
หรือต้องติดคุก

ประยุทธ์ ใช้อำนาจ ม.44 ปิดเหมืองอัครา
ก็ต้องจ่ายเงินชดใช้เอง และต้องติดคุกด้วย

หากไม่สามารถตกลงกันได้
บริษัทอาจฟ้องร้องรัฐบาลไทย
ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ)
ไทย-ออสเตรเลีย ในด้านการคุ้มครองการลงทุน
ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนของประเทศหนึ่ง
สามารถฟ้องร้อง
และเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลอีกประเทศหนึ่งได้

หากดำเนินนโยบายให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน
เช่น ยึดทรัพย์สิน ยึดการลงทุน หรือเวนคืนที่ดิน
ซึ่งการฟ้องร้องภายใต้เอฟทีเอนี้
มาตรา 44 ไม่มีอำนาจครอบคลุมไปถึง

และในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้
มีการจะเสนอให้เห็นชอบแนวทาง
ชดเชยความเสียหายให้บริษัทอัคราด้วย

การที่รัฐคิดจะ ชดเชยความเสียหายให้บริษัทอัครา
ก็เพื่ออะไร ?

ก็เพื่อไม่ให้ บริษัทอัครา
ไปฟ้อง อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
แล้วถ้าเขาไปฟ้อง ความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ใคร

อันนี้สำคัญมาก !

เพราะ ความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงิน
จะตกอยู่ที่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดียว

ความจริง
เงินภาษีของประชาชนไม่ต้องควักสักบาทเดียว

เพราะว่า การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
เป็นของประยุทธ์ คนเดียว
และใช้อำนาจนี้ได้แค่ในราชอาณาจักรไทย
แต่ไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ
หรือในเวทีโลก
ศาลระหว่างประเทศ จะพิจารณา
ให้ประยุทธ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
โดยใช้เงินส่วนบุคคล

เพราะเป็นผู้ออกคำสั่งด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว !

แต่หากรัฐยอมชดเชยความเสียหายให้บริษัทอัครา
โดยเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่าย
ทั้งๆที่เป็นความผิดพลาดของ ประยุทธ์ คนเดียว
ที่ใช้อำนาจ ม.44

เท่ากับว่าไม่ต่างจากคดี นายกฯยิ่งลักษณ์
ในกรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการ
รับจำนำ ข้าว กระทั่งทำให้รัฐเสียหาย

ส่วน ประยุทธ์ ทำรัฐเสียหาย
ในการใช้อำนาจตาม ม.44 ปิดเหมืองอัครา
และเงินที่รัฐต้องจ่าย
จะถือเป็นความผิดพลาดของ ประยุทธ์ คนเดียว

เพราะฉะนั้น
ประยุทธ์ ต้องจ่ายเงินชดใช้เงินทั้งหมด
และต้องติดคุกด้วย !

ในส่วนคดี "ยิ่งลักษณ์-ประยุทธ์" นั้นต่างกัน
เพราะว่า การจำนำข้าวชาวนาได้ประโยชน์

ส่วนการปิดเหมืองอัครา
บอกว่าต้องดูแลประชาชน
แต่ไม่ได้ทำตามความต้องการของประชาชน
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ "เห็นด้วย"
กับการมีอยู่ของเหมือง
เป็นการตัดสิน และใช้อำนาจที่ผิดพลาด
ของ ประยุทธ์ คนเดียวแท้ๆ


บรรจบ ขุมทอง

.....
ภาพจากอินเตอร์เน็ต