วันพุธ, สิงหาคม 30, 2560

อือออ... สิ่งที่เหมือนกันระหว่างมาร์คกับนายกปู คือ...

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ความเหมือนที่แตกต่าง
Same same but different lah
Charnvit Kasetsiri