วันอังคาร, สิงหาคม 29, 2560

จี้ ก.วัฒนธรรม วินิจฉัย"กวีคดีหู" เพราะทำลาย "วรรณศิลป์แห่งชาติ"
https://www.youtube.com/watch?v=u9YZbmv94_U

จี้ ก.วัฒนธรรม วินิจฉัย"กวีคดีหู"เพราะทำลาย"วรรณศิลป์แห่งชาติ"

jom voice

Published on Aug 28, 2017

ดร.อิสระ ชูศรี นักวิชาการภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี ศิลปินแห่งชาติ และนักเขียนรางวัลซีไรต์ เจ้าของนามปากกา "ไพฑูรย์ ธัญญา" แต่งบทกวีเสียดสีเรื่องเพศอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรว่า กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะที่ดูแลศิลปินแห่งชาติ จะออกมากล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่สามารถถอดถอนตามกระแสเรียกร้องได้ ถือเป็นการปัดความรับผิดชอบ เพราะ บทกวีคดีหู เป็นการทำลายวงการวรรณศิลป์แห่งชาติ ที่จะต้องใช้ศิลปะภาษาอย่างสร้างสรรค์ ไม่เป็นการละเมิด ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น และกดขี่ทางเพศผู้หญิงอย่างเฉพาะเจาะจง เป็นการกระทำที่เรียกว่า วจีทุจริต ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ควรจะสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างของศิลปะทางวรรณศิลป์ จึงเรียกร้องให้ กระทรวงวัฒนธรรม วินิจฉัยว่า กวีคดีหู สร้างความเสียหายต่อวงการวรรณศิลป์แห่งชาติหรือไม่อย่างไร