วันพุธ, สิงหาคม 23, 2560

คลิปประชาไท... รัฐศาสตร์เสวนา - ทำการต่อต้านให้ปรากฎ: ศิลปะและการเมืองของการต่อต้านหลังรัฐประหาร 2557รัฐศาสตร์เสวนา ชุด ไทยศึกษากับการเมืองและสังคมไทย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำการต่อต้านให้ปรากฎ : ศิลปะและการเมืองของการต่อต้านหลังรัฐประหาร 2557 โดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ถ่ายทอดสดจาก ห้องมาลัย ชั้น 12 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/Prachatai/videos/10154922843226699/