วันศุกร์, สิงหาคม 25, 2560

เปิด 9 ตุลาการตัดสินคดี "ยิ่งลักษณ์"
https://www.youtube.com/watch?v=b9RxwKtBFno

เปิด 9 ตุลาการตัดสินคดี "ยิ่งลักษณ์"

NationTV22

Published on Jul 28, 2017

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม กล่าวถึงคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิพากษากรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลยคดีปล่อยปะละเลยโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง แต่จะยื่นได้เมื่อใดและอย่างไรนั้นไม่สามารถระบุได้ต้องรอ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ก่อน

...

"องค์คณะผู้พิพากษาคดีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย


1. นายชีพ จุลมนต์

2. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี

3.นายธนสิทธ์ นิลกำแหง

4.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

5.นายธานิศ เกศวพิทักษ์

6.นายโสภณ โรจน์อนนท์

7.นายพิศล พิรุณ

8.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

9.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย