วันเสาร์, สิงหาคม 26, 2560

Petition ขอถอดถอนตำแหน่ง "ศิลปินแห่งชาติ" จาก นายธัญญา สังขพันธานนท์ นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา

ขอถอดถอนตำแหน่ง "ศิลปินแห่งชาติ" จาก นายธัญญา สังขพันธานนท์ นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา


ปกาศิต แสงศาตรา started this petition


จากการที่ นายธัญญา สังขพันธานนท์ เขียนบทกวีลามกเหยียดสตรีเพศเผยแพร่สู่สาธารณะ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ ตำแหน่งนี้ควรเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ ไม่ควรถูกเหยียบย่ำทำลายโดยพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลอย่างนาย ธัญญา สังขพันธานนท์ 

This petition will be delivered to:
กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมเรียกร้องได้ที่ Change.org
ถ้าท่านรับไม่ได้ กับความต่ำทรามทางด้านจิตใจของผู้ชายคนนี้