วันศุกร์, สิงหาคม 25, 2560

อัด 'ศิลปินแห่งชาติ' ร่ายกลอนผวนเป็นคำหยาบ วิจารณ์ยิ่งลักษณ์ (ประเทศป่วย..)...

...

...

...