วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560

ประกันสังคม 4.0 : ผู้ว่าฯ กทม อัศวิน โพสต์ ประชาชนที่ถือบัตรทองแสนกว่ารายที่ได้รับผลกระทบจากการที่โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ได้ขอถอนตัว "สิทธิบัตรทอง" โรงพยาบาลกทม. พร้อมจะดูแลท่านต่อไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้

จากกรณีที่โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ได้ขอถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง คือ โรงพยาบาลมเหสักข์ ขอลาออกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลบางนา 1 และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ถึงแม้ไม่ได้ลาออก แต่ไม่ขอรับเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อของคลินิคชุมชนอบอุ่นบางแห่งเพื่อลดความแออัดการใช้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนผู้ถือสิทธิบัตรทองได้รับผลกระทบด้านการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้น

ผมจึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์กทม. ซึ่งดูแลและรับผิดชอบโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง พิจารณาความพร้อมและแนวทางรองรับประชาชนที่ถือสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลเอกชนที่ถอนตัว อีกทั้งรับเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งข่าวดีครับ โรงพยาบาลในสังกัดกทม. 3 แห่ง คือ

โรงพยาบาลกลาง จะรับดูแลต่อ จำนวน 37,416 ราย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับดูแล 41,622 ราย
และโรงพยาบาลสิรินธร รับดูแล 22,180 ราย รวมทั้งสิ้น 101,218 ราย

ขอให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรทองทั้งแสนกว่ารายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สบายใจได้ว่ายังมีโรงพยาบาลกทม. ที่พร้อมจะดูแลท่านต่อไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังเดิมครับ


ผู้ว่าฯ อัศวิน