วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560

ทักษิณถกความยุติธรรมผ่าน 'มองเตสกิเยอ' - 'มองเตสกิเยอ' คือใคร...

ทักษิณถกความยุติธรรมผ่าน 'มองเตสกิเยอ' นักปรัชญาแห่งอิสรภาพและความเสมอภาค

ที่มา Voice TV

ทวิตเตอร์ทักษิณฮือฮาเพราะอดีตนายกเงียบหายไปนาน ซ้ำการเผยแพร่ข้อความยังเกิดในเวลาไม่ปกติ ยิ่งกว่านั้นคือการพูดประเด็นอย่าง 'ความยุติธรรม' ว่าไม่มีทางเกิดในระบบ 'รวบอำนาจ' โดยอ้างนักปรัชญาสำคัญ 'มองเตสกิเยอ' ซึ่งเน้นหลักแบ่งแยกอำนาจและความเสมอภาคของมนุษย์ผ่านหนังสือสำคัญ "เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย"ที่เห็นว่าการให้บุคคลหรือกลุ่มคุมอำนาจนิติบัญญัติ/ บริหาร / ตุลาการรังแต่ทำให้ประชาชนเสียอิสรภาพ และถูกผู้มีอำนาจควบคุมตามอำเภอใจ ขณะที่ระบบดีๆ ต้องใช้เหตุผล ฟังประชาชน และไม่ขู่ให้ประชาชนอยู่เพราะหวาดกลัว


ooo