วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560

30 ส.ค. "วันผู้สูญหายสากล" แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับห้าองค์กรพันธมิตรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงทางการไทย เอาผิดคนอุ้มหาย "สมชาย-บิลลี่"(https://www.amnesty.or.th/latest/news/227/)

ที่มา Amnesty International Thailand

30 สิงหาคม 2560

แอมเนสตี้และพันธมิตรเรียกร้องไทยหาตัวคนอุ้มหายทนายสมชายและบิลลี่เนื่องในวันผู้สูญหายสากล กังวลกระบวนการที่ผ่านมามีความล่าช้า

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับห้าองค์กรพันธมิตรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงทางการไทยเนื่องในวันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากลหรือ "วันผู้สูญหายสากล" (International Day of the Disappeared) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอุ้มหาย ตลอดจนเรียกร้องให้มีการสะสางคดีอุ้มหายต่างๆ อย่างเป็นธรรม

จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวยกตัวอย่างคดีการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนคนสำคัญของไทย และบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง ซึ่งคาดว่าถูกอุ้มหายจากการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา โดยเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างอิสระ โปร่งใส เป็นกลาง และนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้อย่างเร่งด่วน ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ เพราะที่ผ่านมา กระบวนการมีความล่าช้าจนน่ากังวล

นอกจากนี้ ทั้งหกองค์กรยังเรียกร้องให้ทางการไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เพื่อป้องกันการอุ้มหายอย่างมีมาตรฐานในอนาคตด้วย

อ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมฉบับเต็ม (ภาษาไทย)

อ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

ooo

ในรอบ 20 ปี มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทยถูกสังหารหรืออุ้มหายอย่างน้อย 59 คน ส่วนใหญ่เกิดในภาคอีสานและภาคใต้
...