วันจันทร์, สิงหาคม 14, 2560

Jom Voice: "เผด็จการ"ชาตินิยม ทำลายอุดมศึกษาไทย
https://www.youtube.com/watch?v=yEujQZa40KY

ม.44 ตั้ง"อธิการบดี"คนนอก กลลวงเพื่อแทรกแซงหรือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา.?

jom voice

Published on Aug 12, 2017

นายเอกรินทร์ ต่วนสิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี รัฐบาล คสช.ใช้อำนาจ ม.44 เปิดทางให้คนนอกเข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ อธิการบดีลงไปว่า ไม่เห็นด้วยและจะต่อต้านอย่างถึงที่สุด เพราะรัฐบาลทหารที่ผ่านมา ต้องการเข้ามาแทรกแซงเพื่อควบคุมมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษามากกว่า และเป็นความย้อนแย้ง เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คสช.พยายามปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแม้แต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการเป็นหัวใจสำคัญ ขณะเดียวกันระเบียบที่ออกมาโดย ม.44 ก็ไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย ดังนั้้นนี่เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อที่จะใช้ มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศเผด็จการที่จะก้าวหน้า พัฒนาและเป็นที่ยอมรับของชาวโลก ( ตอนที่ 2 - อาจารย์เอกรินทร์จะวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันเกิดจากอะไร...โปรดติดตาม)

...

"เผด็จการ"ชาตินิยม ทำลายอุดมศึกษาไทย
https://www.youtube.com/watch?v=lxZUc_vb-Fc

jom voice

Published on Aug 12, 2017

นายเอกรินทร์ ต่วนสิริ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับความล้มเหลวของอุดมศึกษาไทยว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณภาพการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ที่ไม่ได้สอนให้เด็กคิด แต่เป็นการสอนเพื่อกำกับและควบคุม มาถึงระดับมหาวิทยาลัยอำนาจรัฐที่เป็นเผด็จการอนุกรักษ์นิยม หรือเผด็จการชาตินิยมก็เข้ามาครอบงำ จนทำให้พื้นที่เสรีภาพทางวิชาการที่เป็นสากลมีน้อยลงไป ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยก็กลับมีท่าทีสนับสนุนอำนาจเผด็จการทหาร ทั้ง ๆ ที่ จุดกำเนิดสำคัญสูงสุดของความเป็นมหาวิทยาลัยคือ เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในทางวิชาการ สามารถพูดได้เลยว่าผลพวงที่ มหาวิทยาลัยกำลังถูกครอบงำหรือควบคุมโดยอำนาจเผด็จการอย่างมากในทุกวันนี้ เป็นเพราะอาจารย์บางคนและผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้เข้าไปเป็นเสาย้ำยันให้กับอำนาจเผด็จการ