วันจันทร์, สิงหาคม 14, 2560

Adisak Srisom คุยสบายๆยามบ่ายกับ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เริ่มด้วยปัญหาการแย่งชิงวัฒนธรรมของอาเซียน จบด้วยกราบบบบบบบบ
https://www.facebook.com/adisak.srisom/videos/1467432856636123/