วันศุกร์, ธันวาคม 18, 2558

เผื่อใครพลาด ฟัง 'ประยุทธ์' โชว์ Speak English


วิกฤตการเมืองสยาม15 ธันวาคม 2558------------ฟัง 'ประยุทธ์' โชว์ Speak English
Posted by วิกฤตการเมืองสยาม on Tuesday, December 15, 2015
https://www.facebook.com/SiamPoliticalCrisis/videos/vb.971473842885217/1067217539977513/?type=2&theater