วันอังคาร, ธันวาคม 22, 2558

Thai Voice Media: เตือน"พุทธอิสระ"อย่าใช้"กฎกู"ก้าวล่วงพระราชอำนาจ กรณีแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
https://www.youtube.com/watch?v=erOaeujV_ho

เตือน"พุทธอิสระ"อย่าใช้"กฎกู"ก้าวล่วงพระราชอำนาจ กรณีแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

jom voice

Published on Dec 21, 2015
พระมหาไพรวัลย์ วรวรรโณ วัดสร้อยทอง กทม.ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี"พุทธอิสระ"ได้โพสต์ขอ้ความ­ในเฟสบุ๊คกรณีเรียกร้องให้ พุทธบริษัทร่วมกันผลักดัน ขัดขวาง บุคคลที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม ให้นายกรัฐมนตรีเลือกสรรพระมหาเถระชั้นผู้­ใหญ่เพื่อทูลเกล้าถวายรายชื่อต่อองค์พระบา­ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ว่า ถือเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจและยังเป็นก­ารทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เพราะการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้น คณะสงฆ์มีกฎหมาย หลักเกณฑ์รองรับอยู่แล้ว หากไม่มีกฎหมาย ไม่มีหลักการกำหนดไว้จะสร้างความขัดแย้งแต­กแยกในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณความพยายามที่จะ­ขัดขวางไม่ให้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ซึ่งมีอาวุโส และพรรษาสูงที่สุดขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆรา­ช หากเป็นเช่นนั้นจะนำมาซึ่งความแตกแยกและซ้­ำเติมประเทศไทยแน่นอน ส่วนเรื่องนิกายนั้น เป็นเรื่อง พระราชอัชญาสัย แต่หากพิจารณาตามหลักการและสิทธิอันชอบธรร­มแล้วเห็นว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้ง

...

หมายเหตุ... ภาพข้างล่างนี้ไทยอีนิวส์ได้เก็บความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาวเวป ซึ่งอย่างน้อยเป็นความเห็นของเจ้าของภาพ และท่านอื่น ที่(เสือก)ตามการเมืองไทยและพระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ