วันศุกร์, ธันวาคม 25, 2558

บทกลอน ส.ค.ส. 2559 โดย รศ.พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=XFeB07Auus8&feature=youtu.be

รายการเล่าสู่กันฟัง TV24

บทกลอน ส.ค.ส. 2559 โดย รศ.พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ

Published on Dec 23, 2015