วันอาทิตย์, ธันวาคม 20, 2558

Thai Voice Media: "กม.กำลังผลสำรอง"ทำลายคนวัยทำงาน ได้ไม่คุ้มเสีย เสนอให้เป็นแบบ"สมัครใจ"

https://www.youtube.com/watch?v=8Mrw1X_jh9Y


"กม.กำลังผลสำรอง"ทำลายคนวัยทำงาน ได้ไม่คุ้มเสีย เสนอให้เป็นแบบ"สมัครใจ"
jom voice

Published on Dec 18, 2015
แอดมินเพจ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร (Abo­lish Conscriptionin Thailand ) (ไม่เปิดเผยชื่อและหน้าตาเพื่อความปลอดภัย­­) ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งกับ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการบังคับใช้ กม.เรียกกำลังพลสำรองว่า จะสร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพราะเป็นการบังคับเพราะคนที่อยู่ในข่ายจะ­ถูกเรียกตัวอาจจะอยู่ในวัยทำงาน เป็นเจ้าของธุรกิจ เพิ่มเริ่มต้นทำงาน หรือมีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อถูกบังคับให้เข้าค่ายฝึกกำลังผล จะเกิดความเสียหายทั้งชีวิตครอบครัว และความเสียหายทางเศรษฐกิจ ไม่มีเหตุผลที่จะเรียกกำลังพลสำรอง เพราะไทย ไม่ได้เป็นประเทศคู่สงครามกับใคร ขณะเดียวกันการรับมือกับภัยธรรมชาติแต่ละค­รั้ง กำลังพลในกองทัพก็มากพออยู่แล้ว ประชาชนทั่วใปก็พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครช่­วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน ดังนั้นเท่ากับว่า กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อสร้างสมองคนวัยทำงานใ­ห้เชื่อฟัง ศรัทธากองทัพ ซึ่งไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะใช้การบ­ังคับ จะให้ประชาชนเสียสละเพื่อประเทศชาติต้องมา­จากความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ