วันอาทิตย์, ธันวาคม 20, 2558

สื่อเผย นายกฯ ไล่กรรมการสิทธิออกนอกประเทศ


http://news.voicetv.co.th/thailand/300744.html

by Wake Up Thailand
19 ธันวาคม 2558

กรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิปี 2557 ให้คณะรัฐมนตรี แต่สื่อหลายฉบับรายงานว่านายกตั้งคำถามกรรมการสิทธิเข้าใจสถานการณ์ไทยหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจก็ควรออกไปต่างประเทศเลย