วันเสาร์, ธันวาคม 19, 2558

คลิปการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีต้อง­รู้อะไร เรียนเพื่ออะไร (คลิปปี 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=fFRXdPt_L3I&feature=youtu.be

โรงเรียนจรัสพิชากร จรัสพิชากร

Published on Jul 20, 2012
การเรียนของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีต้อง­รู้อะไร เรียนเพื่ออะไร ขอขอบคุณจากโรงเรียนรักษาดินแดน