วันอังคาร, ธันวาคม 29, 2558

รายการ รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ กับ ดร.สุนัย จุลพงศธร : "พม่าประท้วงศาลไทย:ได้เวลาตรวจสอบระ­บอบศาล"
https://www.youtube.com/watch?v=znN2L_nWIgw&feature=youtu.be

รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ สุนัย จุลพงศธร 28 12 2015

Published on Dec 28, 2015
รายการ รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ กับ ดร.สุนัย จุลพงศธร ประจำวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 ดำเนินรายการโดย Amina ทางเว็บนปช.อียูสวีเดน หัวข้อ "พม่าประท้วงศาลไทย:ได้เวลาตรวจสอบระ­บอบศาลในพระปรมาภิไธย"