วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 31, 2558

สารคดี 'The Guardian' เกี่ยวกับตลาดค้าแรงงานทาสที่ ซื้อขายคน เอามาใช้งานเยี่ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมกุ้งของไทย
https://www.youtube.com/watch?v=hs2Kq-fV7cM

ตลาด ค้าแรงงาน ทาส ที่ ซื้อขาย คน เอามาใช้งาน เยี่ยง สัตว์... คนพวกนี้ ถูกบังคับ ใช้ ทำงาน

aquateal quoise

Published on Dec 20, 2015
ตลาด ค้าแรงงาน ทาส ที่ ซื้อขาย คน เอามาใช้งาน เยี่ยง สัตว์... คนพวกนี้ ถูกบังคับ ใช้ ทำงาน บนเรือ ทุกวันในทะเล...บางคนไม่ได้ เหยียบ ดิน ติดตือกันนาน ถึง 18 เดือน... ถ้าทำไม่ไหว บ้างก็ถูกยิงทิ้งในทะเล.
ข่าวสารคดี นี้ กำลัง แพร่ สพัดไปทั่วโลก...
สินค้า ประมง ไทย กำลัง จะถูก บอยข่อต. อย่างสิ้นเชิง เพราะ ไม่มีอาระยะ ประเทศ ที่ใหนในโลก ต้องการ เป็นส่วนร่วม ใน ความอัปรีย์ เดรฉาน ...