วันพุธ, ธันวาคม 23, 2558

อีกช็อตเด็ด... หมาไม่มีวันออกลูกเป็นแมว ฉันใด กฏหมายที่โจรเขียน ก็ไม่มีวันออกมาเป็นประชาธิปไตย ฉันนั้น
ไอ้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่มันจูงเราเดินไปตามมันแล้วอ้างว่า เพื่อแก้ไขทุกอย่างในประเทศไทยให้ดีขึ้น

คนไทยมีสติคิดหน่อยว่ามันเป้นไปได้จริงเหรอ 

ฉบับก่อน ..ก็ เขียนไว้รัดกุม แต่ อยู่ ๆ พวกนึกจะฉีกก็ลุกขึ้นมาจี้ แล้ว ฉีกทิ้ง หน้าตาเฉยไม่ต้องได้รับโทษอะไรเลย

รัฐธรรมนูญไทย ไม่ว่าใครร่าง ไม่ว่าฉบับไหน หากไม่มุ่งไปที่การสร้างสมดุลยน์ แห่งอำนาจ หากยังมีการปกป้องอำนาจที่รัฐธรรมนูญไม่เคยเตะต้อง เพราะ เตะต้องไม่ได้ (เช่น อำนาจทหารที่มีมากไป ตั้งแต่ พศ 2500 มา ) 

ใครจะรับประกันว่าจะไม่โดนฉีก อีก ...

ไม่ว่าจะอ้างปฏิรูป อ้างแก้ปัญหาอะไร หากรัฐธรรมนูญยังสามารถฉีกทิ้งได้ง่าย ๆ แบบนี้ มันจะมีความหมายอะไร .. เพราะ มัน ไร้สาระพอ ๆ กับ กระดาษ ชำระ ...

เมื่ออำนาจไม่สมดุลย์ ยังมีกลุ่มใดที่มีอำนาจมากกว่า ใคร ...ไม่พอใจ ก็ ฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญได้ แบบนี้ ...คนไทยยังจะเชื่อ เรื่อง " การขอเวลา " เพื่อการร่าง " รัฐธรรมนูญกระดาษชำระ" นี้อยู่อีกหรือ ..??? 

โดยเฉพาะ ให้พวกทีมันมีอำนาจที่เป็ํนปัญหาเป็นคนร่างด้วยแล้ว ...ยิ่งไร้สาระเข้าไปใหญ่ 

ว่าวันนี้ ระหว่างที่เรา กำลังนั่งรอมันเขียนกระดาษชำระ ทะเหี้ย มันขยายอำนาจไปถึงไหน แล้ว ลองพิจารณาดู ...

ตอนนี้ มัน ยึด ปปช ไปแล้ว รู้ยัง

วันนี้ ทะเหี้ย มันคิดใหญ่ ....ใหญ่มาก ๆๆๆๆๆ ใหญ่กว่าที่ทะเหี้ยชุดไหน ๆ เคยคิดมาก็แล้วกัน
อรรถชัย อนันตเมฆ