วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 24, 2558

รู้ปะ่... ชุดตุ๊กตุ๊ก ประจำชาติมีคู่แข่งแล้ว...ต้องงี้...?
ภาพจาก Gee Tee


หน้าหนึ่งไทยรัฐ