วันอังคาร, ธันวาคม 22, 2558

Thailand's Seafood Slaves - แรงงานทาสในประเทศไทยถูกเปิดเผยไปทั่วโลกอีกแล้ว

อีกชิ้นจาก youtube มีความยาวมากกว่า
https://www.youtube.com/watch?v=bo35uvxPXPw

Published on Nov 30, 2015
Human trafficking, slavery and murder in Kantang's seafood industry.