วันเสาร์, ธันวาคม 26, 2558

นายกฯ สอนประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมาย - เด็กม.5 เตือน"ประยุทธ์" ประชาธฺิปไตย เกิดไม่ได้ถ้า"ประชาชน"ไม่ใช่เจ้าของประเทศhttp://news.voicetv.co.th/thailand/303216.html

นายกฯ สอนประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมาย

by Wanpen Taewutom
25 ธันวาคม 2558

นายกรัฐมนตรี ย้ำกับกองทัพบกให้ยึดประโยชน์ประเทศ และมีวินัย เคารพกฎหมาย เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง

หลังพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้กล่าวกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพ และกำลังพล โดยขอให้ให้ทหารทุกคนของกองทัพบก ทำเพื่อประโยชน์ชาติ ประชาชน และสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะเป็นอนาคตของประเทศ มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งต้องฝึกให้คนมีวินัย เคารพกฎหมาย

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ย้ำให้กองทัพระมัดระวัง เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ ภายในพื้นที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศร์ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,260 ล้านบาท และให้พร้อมรับการตรวจสอบทั้งหมด เนื่องจากกังวล ว่าหลายฝ่ายจะไม่เข้าใจ และนำไปเชื่อมโยงกับบางเรื่องในขณะนี้

ooo

เด็กม.5 เตือน"ประยุทธ์" ประชาธฺิปไตย เกิดไม่ได้ถ้า"ประชาชน"ไม่ใช่เจ้าของประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=fxxCUyvFRIM

jom voice

Published on Dec 24, 2015
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (น้องเพนกวิน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ให้สัมภาษณ์ Thaivoiemedia กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้ทุก­โรงเรียนเปิดเพลง"พลเมืองเป็นใหญ่&qu­ot; หน้าเสาธงทุกเช้า เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยให้­กับนักเรียนว่า คงไม่สัมฤทธิ์ผลเท่่าที่ควร เพราะจิตสำนึกประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ต้อ­งทำให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขอ­งประเทศ มีสถานะความเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์สรี มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าที่ แล้วความรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมร้องเพลงหน้าเสาธง ก็ไม่ต่างกับการท่องจำเหมือนค่านิยม 12 ประการ และคำขวัญวันเด็ก เป็นเรื่องขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำที่จะให้ พลเมืองเป็นใหญ่ แต่กลับถูกบังคับให้ท่องจำเรื่องประชาธิปไ­ตย
นายพริษฐ์กล่าวว่า การวางรากฐานประชาธิปไตยโดยกองทัพ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าจะเป็นประชาธิ­ปไตยที่แท้จริงได้หรือไม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชื่อว่า หลักการสำคัญของประชาธิปไตย คือการทำให้ประชาชนมีวินัย เคารพกฎกติกา เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญของความเป็น­ประชาธิปไตยโดยที่ พล.อ.ประยุทธ์ มองข้ามไปคือ การทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้­จริง ทำให้ประชาชนรู้สึกมีคุณค่าในความเป็นพลเม­ือง หากประชาชนไม่เกิดสำนึกนี้ ประชาธิปไตยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้