วันจันทร์, ธันวาคม 21, 2558

ซี่รีย์ภาพ "รถไฟไทยจีน" คนไทยควรจะอ่าน

ซี่รีย์ภาพ "รถไฟไทยจีน"

คนไทยควรจะอ่าน เพราะนี่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมีเรื่องน่าสนใจมากมาย เพราะเพียงเวลา 3 ปี

คสช. ทำรถไฟเส้นเดียวกับยิ่งลักษณ์ แต่แพงกว่าถึง 130,000 ล้านบาท

ไม่ได้บอกให้เชื่อ ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

@ หยุดดัดจริตประเทศไทย