วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 31, 2558

Thai Voice Media: นักประวัติศาสตร์การเมือง เชื่อ รธน.ฉบับคสช.จะสร้าง"วิกฤติรัฐธรรมนูญ"รอบใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=_9Gj0xSkTvI

นักประวัติศาสตร์การเมือง เชื่อ รธน.ฉบับคสช.จะสร้าง"วิกฤติรัฐธรรมนูญ"รอบใหม่

jom voice


Published on Dec 29, 2015
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 ของ รัฐบาลคสช.ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างฯอยู่ในขณะนี้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. จะไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ แต่อาจจะนำไปสู่การก่อวิกฤติ รัฐธรรมนูญ รอบใหม่ในสังคมไทย เพราะมีแรงกดดันทั้งจากภายในและนอกประเทศ และไม่อาจจะทำให้ คสช.สามารถดึงเกมให้อยู่ในอำนาจได้นานเหมื­อนเผด็จการในอดีต. ร่างรัฐธรรมนูญ คสช. ที่บอกว่าจะทำให้ ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น เป็นเพียงแค่คำหลอกลวงเท่านั้นเอง