วันพุธ, ธันวาคม 23, 2558

มโนโพล แห่งชาติ 55555555 เมิงไม่เอา100%ไปเลยหละ เกรงใจใครวะ (สถิติแห่งชาติ เผยคนไทย"99.5%"พอใจผลงานรัฐบาล ได้7.5เต็ม10 สูงสุดเป็นประวัติการณ์!)
เอ่อคือ....ไปสำรวจ ที่สวนสัตว์เขาเขียว เหรอครับ หรือว่า ซูอควาเรียม... ขอดูหน้าคนถูกถามหน่อยสิครับ

มิตรสหายทั่นหนึ่งเนื้อหาข่าว...

สถิติแห่งชาติ เผยผลวิจัย"99.5%"พอใจผลงานรัฐบาล ได้7.5เต็ม10

ครม.รับทราบผลสำรวจความต้องการของประชาชนในช่วงปีใหม่ พบ 99.5 % พอใจการทำงานรัฐบาล
มติชนออนไลน์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.รับทราบผลการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559 โดยได้สำรวจประชาชนทั่วประเทศ ทั้งสิ้นจำนวน 3,900 ราย ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 42.1 ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในเรื่อง สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง รองลงมาได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 36.2 ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 28.5 ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 18.4 และการไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 16.0 เป็นต้น

2. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.9 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง มากกว่าเรื่องอื่น รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 35.5 การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ/พยุงราคา ร้อยละ 27.2 การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน ร้อยละ 19.2 และการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 13.3 เป็นต้น

3. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.5 ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล (ซึ่งในจำนวนนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดร้อยละ 53.2 ปานกลางร้อยละ 36.7 น้อยร้อยละ 8.7 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9 มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่พึงพอใจเลย ร้อยละ 0.5 ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจฯ อยู่ที่ 7.5213 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

4. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.3 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ (ซึ่งในจำนวนนี้มีความเชื่อมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 53.5 ปานกลางร้อยละ 35.3 น้อยร้อยละ 9.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9 มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.7 ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ 7.4705 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

5. สำหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาลพบว่า ประชาชนประมาณร้อยละ 40 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง และการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/พยุงราคา ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเรื่องอื่น รองลงมาได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 36.8 การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 28.2 ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป ร้อยละ 24.8 การแก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 16.2 และการปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ ร้อยละ 12.7 เป็นต้น

ooo
"หมอเชิด"ลั่น ไม่เชื่อผลวิจัยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 99% พอใจผลงานรัฐบาล
"หมอเชิด" ชี้ เป็นไปไม่ได้ที่ปชช.พอใจผลงานปราบทุจริตของรบ.99% เชื่อ โหมข่าวช่วงนี้เพื่อปูทางตั้งพรรคการเมือง

มติชนออนไลน์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ แกนนำ นปช. และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชาชน 99% พอใจผลงานการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ว่า เป็นไปไม่ได้เลยกับข้อมูลที่ออกมา การทำโพลของทุกหน่วยงานทั่วไป อย่างมากก็ 1 ใน 3 ที่เป็นไปได้ เพราะประชาชนจะต้องมีบางส่วนที่ไม่รู้ ดังนั้นข้อมูลที่ออกมาจึงเชื่อไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข่าวในช่วงนี้ทำให้เห็นว่า คสช.และรัฐบาลโยนหินถามทาง เพื่อที่จะเดินหน้าในการตั้งพรรคการเมืองเพื่อสืบทอดอำนาจต่อไป ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลหลังการรัฐประหารที่จะต้องสืบทอดอำนาจต่อ เพราะคิดว่าตัวเองมีความนิยมจากประชาชนสูง แต่ที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างให้เห็น เช่น พรรคมาตุภูมิ ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ที่เลือกตั้งมาได้แค่ 2 คน ทั้งนี้ ในฐานะนักการเมืองก็ยินดีหากรัฐบาลจะที่การตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาต่อสู้ในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย