วันเสาร์, ธันวาคม 26, 2558

ลุงซานตู่ คืนความสุขให้คนไทย คืนความสุขชุดใหญ่มาแย้ว!!!
...หากอ้างนโยบาย "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" 30 บาทรักษาทุกโรคสร้างภาระให้กับประเทศชาติ ทั้งที่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนในประเทศไทย

งั้นกองทัพที่สูบเงินของชาติประชาชนหาเงินเองก็ไม่ได้
ไม่สมควรที่่จะสร้างหอประชุมกองทัพบกใหม่ 2000 ล้าน
ทั้งที่มีของเดิมที่ใช้ได้ ที่ วิภาวดี และเทเวศน์ อยู่แล้ว
ไหนจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 1600 ล้านบาทอีก

ลดรายจ่ายด้านสวัสดิการประชาชน แต่ใช้เงินกับเรื่องไร้สาระ
อย่างสร้าง หอประชุมใหม่แบบนี้ จะให้ประชาชนคิดอย่างไร?

หยุดดัดจริตประเทศไทย