วันเสาร์, ธันวาคม 26, 2558

Thai Voice Media: เลขาศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา ร้องเคสช.ปล่อยให้"ประมุขสงฆ์"ถูกละเมิด
https://www.youtube.com/watch?v=5imA1oZ6KBM

เลขาศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา ร้องเคสช.ปล่อยให้"ประมุขสงฆ์"ถูกละเมิด

jom voice

Published on Dec 25, 2015
พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศ­ไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ภายหลังจากถูกนายทหารจาก กอ.รมน.นิมนต์ไปปรับทัศนคติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ทหารขอความร่วมมืออย่าให้การเคลื่อนไหวเรื­่องการให้กำหนดพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาต­ิสร้างความขัดแย้งขึ้น ซึ่งทางศูนย์ฯยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปบ­นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดพระธรรมวินัย และไม่ผิดจารีตประเพณีอันดีงามของความเป็น­พระ รวมทั้งยังแจ้งให้ทหารทราบด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐไม่ใส่ใจที่จะอุปถัมภ์ ค้ำชูพุทธศาสนาเลยเมื่อเทียบกับศาสนาอื่น อย่างในภาคใต้ มีพระบางรูปบอกว่า อยากจะพลีชีพ เหมือน"จ่าเพียร"เพื่อให้รัฐหัน­มาให้ความสำคัญกับคณะสงฆในพุทธศาสนาบ้าง ขณะเดียวกันตอนนี้ รัฐบาล ปล่อยให้คนใกล้ชิดออกมาละเมิด ดูถูกเหยียดหยาม ประมุขของสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือว่านี่เป็นสัญญาณของ คสช.หรือไม่ ดังนั้น ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาฯ ยืนยันจะเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นต่อไปในอัน­ที่จะให้รัฐบาลและประชาชนหันมาให้ความสำคั­ญและสนใจกับพุทธศาสนาให้มากขึ้น