วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 03, 2560

555 นึกว่ากีต้าร์เบส...
จากมิตรสหายท่านหนึ่ง