วันเสาร์, ธันวาคม 05, 2558

เก็บคลิป มหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ค่ายทหาร) และ เสวนาผู้มาก่อนกาล วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย มากำนัลผู้อ่าน
ที่มา FB
Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาวมหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ค่ายทหาร)รังสิมันต์ โรม มอบเสื้อเกราะจำลอง แด่อาจารย์อนุสรณ์ ในงาน มหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ค่ายทหาร) — at มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Thammasat University Tha Prachan).


รังสิมันต์ โรม มอบเสื้อเกราะจำลอง แด่อาจารย์อนุสรณ์ ในงาน มหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ค่ายทหาร)
Posted by Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาว on Thursday, December 3, 2015
https://www.facebook.com/300084093490011/videos/vb.300084093490011/524720984359653/?type=2&theater

...


มหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ค่ายทหาร)
Posted by Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาว on Thursday, December 3, 2015
https://www.facebook.com/300084093490011/videos/vb.300084093490011/524718797693205/?type=2&theater

ooo


เสวนา มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร


N Store

Published on Dec 4, 2015
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองจัดเ­สวนา "มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร:พื้นที่แ­ห่งสิทธิ เสรีภาพ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์?" ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
/ภาพ ‎อนันต์ จันทรสูตร์

ooo

 เสวนาผู้มาก่อนกาล
วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย
อ.ธงชัย ตั้งคำถาม พล.อ.ประยุทธ์ รู้จักคำว่า วาทกรรม ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความหมายเปลี่ยนไปอย่างไร
เสวนาผู้มาก่อนกาล
วงศาวิทยาฟูโกตไทย — at มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Thammasat University Tha Prachan).อ.ธงชัย ตั้งคำถาม พล.อ.ประยุทธ์ รู้จักคำว่า วาทกรรม ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความหมายเปลี่ยนไปอย่างไร เสวนาผู้มาก่อนกาลวงศาวิทยาฟูโกตไทย
Posted by Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาว on Thursday, December 3, 2015
https://www.facebook.com/300084093490011/videos/524694574362294/?hc_location=ufi