วันเสาร์, ธันวาคม 05, 2558

ผู้สนใจการเมืองไทย แถบยุโรปอย่าพลาดงานเสวนาโต๊ะกลม "ทางตันการเมืองไทย: มองอดีต เพื่อก้าวไปข้างหน้า" 10 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส

ขอเชิญทุกคนที่สนใจ

ร่วมเสวนาโต๊ะกลม "ทางตันการเมืองไทย: มองอดีต เพื่อก้าวไปข้างหน้า"
10 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ สำนักงาน CCFD, เลขที่ 4 rue Jean Lantier, 75001 กรุงปารีส

สภาวะทางตันทางการเมืองไทย ที่เกิดจากการซ้อนทับกันสองรอบของวังวนแห่ง "การประท้วง – รัฐประหาร – รัฐธรรมนูญใหม่ - การประท้วง – การปราบปรามของทหาร – รัฐประหาร" จนกลายเป็นวงจรอุบาทก์ที่ดำรงอยู่มาอย่างไม่จบสิ้น นับตั้งแต่การพยายามก่อร่างประชาธิปไตยของประเทศไทยเมื่อ 83 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมันได้นำมาซึ่งความทุกข์และความอับอายสู่ประชาชนในประเทศไทย และมันยังสร้างความสับสนให้กับชุมชนนานาชาติ และผู้คนที่สนใจและต้องการสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาการต่อสู้ในสังคมของประเทศไทยอย่างสันติ

การสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นการต้องเลือกระหว่าง "รัฐบาลที่ชนะเลือกตั้ง" กับ "ความรักของกษัตริย์และประเทศชาติ" ได้กลายเป็นความเสี่ยงต่อความรุนแรง เสี่ยงต่อคุก หรือต้องถูกทำให้ลี้ภัยการเมือง ซึ่งสภาวะการเมืองเช่นนี้ ก็เกิดจากผู้กุมอำนาจการเมืองในปัจจุบัน คนที่แต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการกองทัพบก ทั้งนี้ตลอดช่วงของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย กองทัพบกได้ทำลายความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะเป็นสังคมประชาธิปไตยของคนไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอภิสิทธิชน ยิ่งกว่านั้น เมื่อการต่อสู้ของผู้มีอำนาจเบื้องบน มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากประเด็นการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย ประชาชนในประเทศไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย ก็ยิ่งถูกผลักไสเข้าสู่สถานการณ์ที่ทุกข์ยาก และยากลำบากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การเสวนาโต๊ะกลม ที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้ จึงโพกัสไปที่ว่า ประชาชนทั้งในประเทศไทย และที่อยู่นอกประเทศ จะสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาของหมอกควันที่ปิดกั้นการแสวงหาคำตอบ ต่อคำถามที่ว่า "ประเทศไทยจะเดินหน้าได้อย่างไร โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม และสอดรับกับความปรารถนาถึงสังคมประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย …

จรัล ดิษฐาอภิชัย, อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ลี้ภัยการเมืองในประเทศฝรั่งเศส

จรรยา ยิ้มประเสริฐ, นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน, ลี้ภัยการเมืองในประเทศฟินแลนด์

อั้ม เนโกะ, นักต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ, ลี้ภัยการเมืองในประเทศฝรั่งเศส
จะมีผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆ ที่ยังไม่อาจระบุนาม

จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Media Force

----------------------

Thailand’s political deadlock: Looking back, moving forward
A roundtable discussion

10 December 2015, 2 – 5 PM
at CCFD. 4 rue Jean Lantier 75001 Paris

Thailand’s political deadlock is characterized by a repeated cycle of protest - military coups - new constitution - elections – more protest - military crackdown - coup, etc. This seemingly unending cycle has been causing much pain and humiliation to the people of Thailand, and it has confounded the international community and those interested in promoting a peaceful resolution to the social struggle.

Seemingly sensible discussion around the choice between electoral politics and ‘love of King and country’ runs the risk of further violence, prison, and exile. This is largely due to the fact that the current Prime Minister’s previous position was, until self-appointment as PM, Commander-in-Chief of the Royal Thai Army. The Army, throughout contemporary Thai history, has repeatedly cracked-down on the Thai people when democratic ambitions were perceived as a threat to ruling elites’ interests. Furthermore, as the power-struggle at the top of Thai society intensifies around the issue of the transition of the throne, the people of Thailand and the Thai economy are being pushed further into a fragile predicament.

The focus of this Roundtable is how people both inside and outside of Thailand can understand the source of the political fog that is confounding answers to the question of how Thailand can move forward - to participate in harmony with the democratic aspirations of the people of Thailand and the ASEAN Community.

The panelists includes …

Jaran Ditapichai, a former Human Right's Commissioner and Member of Parliament from the Phue Thai Party.

Junya Yimprasert, a human rights and labour rights activist, who exiles to Finland in 2010

Aum Neko, a student activist, currently exiles in Frace.

...

เครดิตข่าวจาก คุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ