วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 03, 2558

กสทช.ยอมรับบริจาคเงิน "88 ล้านบาท" สร้างอุทยานราชภักดิ์จริง ระบุบริจาคให้หน่วยงานรัฐ-เอกชนประจำ
กรรมการ กสทช.ยอมรับว่าที่บอร์ดกสทช.อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทัพบกเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 88 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่คงเหลืออยู่ โดยยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติเพราะ กสทช. ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับส่วนราชการและเอกชนอยู่เป็นประจำ

ที่มา Thai PBS
Wed, 02/12/2015

หลังจากที่สำนักข่าวอิศราได้เผยแพร่เอกสารราชการของสำนักงาน กสทช.เลขที่เอกสาร สทช.2001/570 เรียนถึง ประธาน กสทช.ระบุเรื่องขอบรรจุวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์จำนวนเงิน 88 ล้านบาท ลงท้ายเอกสารชื่อนายฐากร ตัณฑะสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.นั้น วันนี้ (2 ธ.ค.2558) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสได้สอบถามไปยัง นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.ซึ่งยืนยันว่าที่ประชุม กสทช.ได้มีการอนุมัติเห็นชอบวาระดังกล่าวในการประชุม กสทช.ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2558

นพ.ประวิทย์ชี้แจงว่า วาระการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ดังกล่าว ส่วนราชการได้ทำเรื่องยื่นขอการสนับสนุนงบฯ ซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นชอบ ทั้งนี้ตนและ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาลงมติวาระนี้

ด้าน น.ส.สุภิญญา กรรมการ กสทช.กล่าวว่าไม่สามารถให้ความเห็นหรือรายละเอียดในกรณีดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้ จึงอยากให้เป็นความเห็นของสำนักงาน กสทช.หรือกรรมการที่พิจารณา แต่โดยปกติ กสทช.ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับส่วนราชการและเอกชนอยู่เป็นประจำ โดยบอร์ดจะพิจารณาอนุมัติเป็นเรื่องๆ ไป

ไทยพีบีเอสได้สอบถามไปยัง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆ ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ได้ปลดเอกสารชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ซึ่งไทยพีบีเอสได้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอคำอธิบาย แต่ติดต่อไม่ได้

ทั้งนี้ในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ กสทช.พบว่ากรณีอนุมติงบประมาณดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3.6 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทัพบกเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 88 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่คงเหลืออยู่ และยังไม่ได้จัดสรรตามมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 10/2557 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักงาน กสทช.ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขแจ้งกองทัพบกเพื่อให้นำเรื่องกราบบังคมทูลเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณ จำนวน 88 ล้านบาท เนื่องในปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา เพื่อทรงพระราชทานให้แก่กองทัพบกนำไปใช้ในการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ต่อไป โดยในหมายเหตุระบว่ากรรมการ กสทช. 2 คน คือ นพ.ประวิทย์ และน.ส.สุภิญญา ไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หมายเหตุ: อ่านรายงานการประชุม กสทช. 8/2558 ได้ที่ bit.ly/21uGf3f

...

เอกสารที่สำนักข่าวอิศราปลดออกจากเวปไซต์ แต่มีการแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย
oooงามไส้แล้ว!! กสทช. หรือ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ให้เงินช่วยเหลือในการสร้างอุทยานราชภักดิ์ 88 ล้านบาท!!

ซ้ำเติมในสิ่ง ผบ.ทบ. ธีรชัย ตอแหลประชาชนว่าอุทยานราชภักดิ์ว่าสร้างด้วยเงินบริจาคล้วนๆนั้นเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง!


===============

ที่มาของเงินใน กสทช คือ เราเอาความถี่คลื่นวิทยุซึ่งเป็น"ทรัพยากรของประเทศ" ไปประมูลขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ใช้ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม"

การที่ กสทช. อ้างว่างบประมาณเหลือเลยเอาเงินไปบริจาคให้กองทัพบกช่วยสร้างอุทยานราชภักดิ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ถือเป็น"การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์" อย่างชัดเจน ถ้างบมันตั้งแล้วเหลือก็ส่งคืนสิว้อย!! นี่เงินหลวงล้วนๆเลย!! ไม่ใช่เงินบริจาค!!

กสทช. มีอำนาจอะไรเอาเงินหลวงไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ว่ะครับ!?

=================

รอบนี้ กสทช. งานเข้าพวกมึงแล้วนะครับ เตรียมตอบคำถามสังคมด้วย

หยุดดัดจริตประเทศไทย

http://www.isranews.org/…/it…/43106-%E0%B8%B7news_43106.html

...