วันเสาร์, พฤศจิกายน 28, 2558

มองบรรยากาศโต้ตอบย้อนหลัง... เมื่ออเมริกายกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของญี่ปุ่น

เมื่ออเมริกายกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของญี่ปุ่น

หลังจบสงครามโลก อเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่น และร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยให้

นายกฯ โยชิดะ ชิเกรุ ส่งจดหมายไปถึงศูนย์กลางยึดครองของกองทัพอเมริกันขอร้องว่าให้คงกฎหมายอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระจักรพรรดิไว้ อ้างว่าประเทศอื่นเช่นสหรัฐและอังกฤษก็มีกฎหมายแบบเดียวกันเพื่อป้องกันการหมิ่นประมุขของรัฐ

นายพลดักลาส แมคอาร์เธอร์ ให้ทหารพระธรรมนูญค้นและเขียนตอบว่า กฎหมายที่เทียบเคียงโทษหมิ่นแบบเดียวกันนั้นในอเมริกาและอังกฤษนั้นไม่มี และกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเอง สมเด็จพระจักรพรรดิจะได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมายเสมอด้วยพลเมืองญี่ปุ่นคนอื่นๆ

ดังนั้น กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของญี่ปุ่นจึงสิ้นสุดลงในปี 1947 นั่นเอง

ปัจจุบัน สถาบันพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นยังทรงความสูงส่งสง่างาม ไม่มีสื่อมวลชนหรือแม้แต่การ์ตูนเขียนล้อเลียน ด้วยความเคารพในพระราชจริยวัตรและความไม่ยุ่งเกี่ยวการการเมือง

http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/05/150shoshi.html

ที่มา FB
Theerapat Charoensuk
...

Documents with Commentaries Part 5 Enactment of the Constitution of Japan

5-13 Eliminating the Crimes of High Treason and Lese Majesty from Criminal Code

http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/05/150shoshi.html


The materials presented here show us a series of exchanges between the Japanese government and GHQ on removing lese majesty and high treason in revising the Criminal Code to bring it in line with the new Constitution. On December 20, 1946, General Whitney, Chief of Government Section, ordered Justice Minister Tokutaro Kimura to delete articles 73 to 76 which concerned lese majesty and high treason. In response to this on December 27, Prime Minister Shigeru Yoshida sent a letter to MacArthur asking that provisions relating to high treason be retained based on the following three reasons: 1) An act of violence against the person of the Emperor…should be considered as being of a character subversive of the state. 2) The same is true of the members of the Imperial Family. 3) All the countries under monarchical systems such as England have similar provisions. However, Alfred C. Oppler, Chief of the Courts and Legal Division in Government Section researched the claims of lese majesty and high treason in Yoshida's letter, and concluded that there was no statutory provision in the U.S. or in England comparable to the Japanese provision against high treason.

Based on the results of this research, MacArthur sent a letter, dated February 25, 1947, to Prime Minister Yoshida refuting his arguments one by one. He rejected Yoshida's appeal stating that the Emperor and his family were entitled to no more and no less legal protection than that accorded to all other citizens, and to give them any greater protection would violate the principles of the new Constitution.
Letter from Shigeru Yoshida to General MacArthur dated December 27, 1946n

Memorandum for the Deputy Chief, Government Section. Subject: Legal Protection of the President of the United States and of the King of England against Bodily Harm


Letter from Douglas MacArthur to Prime Minister dated 25 February 1947