วันเสาร์, พฤศจิกายน 21, 2558

สมการแก้โกง
จาก ทวิต แถวนี้แม่งเถื่อน